Structuur

Klik op een gebied om meer info te krijgen over de functie, het team of de unit.

Structuur
Cursusdienst Activiteiten Onderwijs Biomedische Wetenschappen Team Feest Onderwijs Geneeskunde Communicatie Medica-BeMSA Vice-Praeses Financieel Beheer Bedrijvenrelaties Bar Development Jaarraden Praeses Team Events Team Sport Team Reizen Cantor Team Ontspanning

Cursusdienst

De unit cursusdienst houdt zich, zoals de naam zegt, bezig met alles rond cursussen en studiemateriaal in zeer brede zin. Hieronder vallen de vanzelfsprekende verkopen van cursusmateriaal. Maar de unit houdt zich ook bezig met alle behind the scenes zaken van de cursusdienst: zo is het het schakelpunt tussen de proffen en de studenten met betrekking tot het lesmateriaal en zorgt het voor een goede samenwerking met de verschillende leveranciers.

Meer info vind je in de mandaatfiches.

Activiteiten

De functie van unitverantwoordelijke activiteiten is zeer gevarieerd en dit maakt dat dit een functie is met veel afwisseling die steeds zeer boeiend is. Je bent de coördinator van verschillende teams en volgt deze op in hun werking en de planning van hun activiteiten. Je helpt met de interne communicatie en bij problemen. De teams die onder jou functie vallen zijn feest, sport en ontspanning, reizen, events en cantor.

Meer info vind je in de mandaatfiches.

Onderwijs Biomedische Wetenschappen

De coördinator onderwijs BMW vertegenwoordigt de studenten van deze opleiding op het gebied van onderwijs. Dit gebeurt in samenwerking met de Werkgroep Onderwijs, bestaand uit onderwijsverantwoordelijken uit de verschillende jaren BMW, en met de POC, de Permanente Onderwijs Commissie. Problemen klein of groot kunnen worden aangekaart bij de onderwijsverantwoordelijke van het betreffend jaar of bij de coördinator en worden indien nodig doorgegeven aan de faculteit. De werkgroep behandelt zowel problemen van de opleiding, als facultaire, universitaire en zelfs Vlaamse topics.

Meer info vind je in de mandaatfiches.

Team Feest

Team Feest zorgt allereerst voor de cantusweek en voor de jaarlijkse Medica TD.

Voor de rest zorgt Feest nog voor andere grote evenementen (zoals massacantussen) en voor kleinere evenementen (bv speeddates, lan-parties en drankspelletjes avonden). Kortom Feest zorgt voor de studentikoziteit die vereist is in een geslaagd jaar als student in Leuven!

Meer info vind je in de mandaatfiches.

Onderwijs Geneeskunde

Als coördinator onderwijs geneeskunde probeer je de mening van alle studenten op een zo goed mogelijke manier te vertegenwoordigen. Tevens ben je het hoofd van werkgroep onderwijs; een team van gemotiveerde studenten die samen verbeteringen willen aanbrengen in het onderwijslandschap. De werkgroep behandelt zowel problemen van de opleiding, als facultaire, universitaire en zelfs Vlaamse topics.

Meer info vind je in de mandaatfiches.

Communicatie

De unit communicatie verzorgt zowel de interne al de externe communicatie van Medica. Extern is de unit zo bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het schrijven van het akuutje en het beheren van de social media. Hiernaast stelt de unit intern ook de jaarplanning van Medica mee op. Tenslotte is de unit ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de website en van Wikimedica.

Meer info vind je in de mandaatfiches.

Medica-BeMSA

Meer informatie vind je op de website van BeMSA.

Vice-Praeses

De vice praeses is op de eerste plaats de buddy van de praeses die hem/haar ondersteunt. Hiernaast is de vice praeses ook verantwoordelijk voor het nemen van verslagen op de verschillende vergaderingen van Medica en voor het textiel van Medica. Tenslotte is de vice praeses ook degene die intern voor de teambuilding van het praesidium en de projectmedewerkers zorgt en er een echt team van maakt.

Meer info vind je in de mandaatfiches.

Financieel Beheer

Binnen de structuur van Medica speelt de beheerder een zeer belangrijke rol: hij/zij is namelijk de motor die de VZW achter Medica draaiende houdt. Zijn/haar belangrijkste taak bestaat er in te zorgen dat Medica enerzijds financieel gezond en anderzijds juridisch-administratief in orde is. Dit gaat van het onderhouden van de statuten tot het opvolgen van de dagelijkse boekhouding.

Meer info vind je in de mandaatfiches.

Bedrijvenrelaties

Deze persoon is dé contactpersoon voor partners en sponsors van Medica. Hij/zij bepaalt met welke partners er wordt samengewerkt, wat dat die samenwerking inhoudt en hoe dat een meerwaarde voor Medica kan betekenen. Op die manier voert hij/zij een strak beleid dat zich uit in de activiteiten van units zoals Development en Communicatie en teams Sport en Ontspanning en Events. Hij/zij heeft kent de partners en hun diensten, weet wat hun bedoeling is met de samenwerking en waakt erover dat deze naar afspraak worden uitgevoerd.

Meer info vind je in de mandaatfiches.

Bar

De unit bar is verantwoordelijk voor alles rond Doc’s bar. De unit coördineert het tappersteam, het barteam en de DJ-poule en is verantwoordelijk voor de organisatie van de donderdagfeestjes. Hiernaast is de unit ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw en voor de uitbating van het cantuszaaltje, Zamo.

Meer info vind je in de mandaatfiches.

Development

Deze unit coördineert de activiteiten die de ontplooiing van de student in zijn/haar opleiding bevorderen. Deze activiteiten zijn dus niet gericht op ontspanning, sport of feest maar zijn bedoeld om de student iets bij te brengen, te sensibiliseren of te interesseren. Zo zijn er bijvoorbeeld sociale projecte en internationale projecten. Dit maakt dat elk project actueel, innovatief en een eigen toets kan hebben. Enkele van deze initiatieven kunnen uitgewerkt worden i.s.m. partners, het is daarom belangrijk om goed af te stemmen met de Coördinator Bedrijvenrelaties.

Meer info vind je in de mandaatfiches.

Jaarraden

De jaarraden van Medica zorgen voor de organisatie van verschillende jaaractiviteiten, zoals jaarfeestjes en jaarcantussen. Hiernaast zorgen ze er ook voor dat er elk jaar een jaartrui/… is en dat elke maandag de akuutjes tot in de aula geraken. Tenslotte vertegenwoordigen zij ook de jaren binnen Medica via RADIO* (= vergadering 3x per semester).

*RADIO = RApportage en DIscussie Orgaan

Praeses

De praeses zorgt voor de coördinatie en externe vertegenwoordiging van de faculteitskring. De bestuursorganen van de kring worden voorgezeten door de Praeses en hij/zij zetelt in het faculteitsbestuur. Eveneens is hij/zij ook aanwezig op LOKO en Stura en is zo het aanspreekpunt voor externen.
Samen met de 10 andere leden van het Dagelijks Bestuur zorgt hij/zij voor de dagdagelijkse werking.

Meer info vind je in de mandaatfiches.

Team Events

Team events zorgt ervoor dat dat grote activiteiten zoals het jaarlijks galabal, de doop, het toneel, enz. als het ware uit de grond gestampt worden. Samen met anderen zorg jij er dan voor dat alle praktische zaken geregeld worden en de events tot een goed einde komen! Er is ook ruimte voor extra events, dus je kan zeker nog vernieuwen.

Meer info vind je in de mandaatfiches.

Team Sport

Dit team is verantwoordelijk voor alle sportieve activiteiten binnen Medica met als hoogtepunt van het jaar de 24 urenloop.

Meer info vind je in de mandaatfiches.

Team Reizen

Team Reizen zorgt bij Medica voor de inrichting van enkele ontspannende extracurriculaire invullingen. Zo coördineren zij standaard de organisatie van o.a. de skireis, de surfreis en de cultuurreis. Deze reizen worden (meestal) georganiseerd in samenwerking met een externe partner. Indien de creativiteit en het enthousiasme groot is binnen dit team, is er verder zeker nog plaats voor uitbreiding van het aanbod.

Meer info vind je in de mandaatfiches.

Cantor

De cantor is het cantusgezicht van Medica. Samen met zijn groep cantoren zorgt hij/zij ervoor dat elke cantus vlot, gezellig en sfeervol verloopt. Hij/zij bepaalt in onderling overleg wie welke cantus mag en kan voorzitten. Verder is hij/zij ook verantwoordelijk voor het uitbreiden en onderhouden van de algemene liederenkennis van de Medicaleden. Dit kan door het organiseren van speciale evenementen zoals een cantorenconvent of andere traditionele studentikoze gebruiken in ere te houden.

Meer info vind je in de mandaatfiches.

Team Ontspanning

Team ontspanning staat in voor culturele activiteiten, eerstejaarsactiviteiten. De evenementen van dit team kunnen zeer uiteenlopend zijn maar zijn zeker allemaal de moeite!

Meer info vind je in de mandaatfiches.